Kategorier
Blogindlæg

Afsked som skribent i Helsingør Dagblad

Tak for denne gang. Det har været et hyggeligt afbræk at dele lidt fra pandekagehusets kontorfaciliteter og være med til at holde trykkeriet i gang i en ellers nyhedsløs tid, hvor det primært har været smittetal man har kunnet læse om. Der har også været skrevet lidt om genbrugspladsens lange bilkøer, både her i avisen og på facebook. Selv har jeg ikke haft behov for at komme på genbrugspladsen. Naturligvis har jeg da genereret affald som alle andre, men jeg glædes over at vi her i kommunen har en ordning hvor affald bliver afhentet. I denne uge har vi fået afhentet både ti sække med haveaffald, samt en smule storskrald såsom gammelt jern, overskudsmaterialer fra plantekassebyggeriet, samt andre småting. Jeg har ikke én eneste gang haft behov for at sidde i bilkø i hverken halve eller hele timer, for at komme af med mit affald. Jeg har heller ikke jydekrog på den lille bil, og ser ikke behov for at skulle have det. Stor ros til de som fastholder at vi i Helsingør Kommune skal have så god en affaldsordning. Og stor ros til de der ligesom andre af os holder hjulene i gang. På den ene eller den anden måde.
På varmeværket er vi i gang med at planlægge os ud af det kommende efterår. Nye forbrugere står i kø for at blive tilsluttet den kollektive fjernvarme og udskiftninger af forældede rør og ventiler, gør at vi p.t. ser ud til at have nok at se til. I hvert fald frem til fyringssæsonen igen nærmer sig. Efteråret plejer at være det tidspunkt hvor flest skriver sig op til at få fjernvarme, så ordrebogen bliver nok heller ikke helt tom i år. Vi har være meget nådigt ramt af denne corona; kun i ca. 4 uger havde vi skruet aktiviteterne helt ned på et minimum, men med nye retningslinjer har vi kunnet starte op igen og nærme os normale tilstande, med ekstraordinære afstande.
Et nyt ferieår begynder. Jeg holder i skrivende stund den sidste feriedag i det gamle ferieår, og med det stopper også den gamle måde at tænke ferie på. I hvert fald hvad angår optjening. Fra det kommende efterår skal vi afholde “samtidighedsferie” og vores optjente feriepenge skal låses inde til vi en dag vælger at forlade arbejdsmarkedet. For mit vedkommende er der længe til det sker, så jeg håber at forrentningen til den tid har kunnet betale sig. Denne sidste feriedag går med dyrlægebesøg. Pandekagehusets to katte, Øyvind og Silke er nu ca. et halvt år begge to. Øyvind skal en tur under kniven og gøres ukampdygtig i forhold til artens overlevelse. Ikke fordi han ikke ville kunne levere fantastiske gener til kommende generationer, men fordi vi ikke ønsker en strintende hankat som bedægger sin lillesøster/niece Silke. Silke skal bare have et standardeftersyn, med tjek af undervogn, horn og lygter, så vi er sikre på at hun er i skønneste orden.
Fra Pandekagehusets beboere, mennesker som dyr takker jeg ærbødigt af og ønsker jer alle det bedste.