Kategorier
Blogindlæg Hornbæk Fjernvarme

Når ulven vogter får

Tidligere i år, kunne jeg i Facebookgruppen “Vores Hornbæk” berette om at Hornbæk Fjernvarmes bestyrelse havde brugt ikke mindre end 474.000 kroner fra forbrugernes lommer, på at ansætte “sig selv” i selskabets ledelse. Men nu vil rygtet i byen, at den halve million langt fra forslår – ifølge snakken på varmerørene, udbetaler bestyrelsen også konsulenthonorarer til sig selv. Jeg ved ikke hvor meget af det som er sandt, men jeg kan i hvert fald ikke få afkræftet rygtet ved at spørge selskabet. Så mon ikke der er et gran sandhed i også dette rygte. Jeg har det ikke godt med at medvirke til spredning af rygter, men i denne sag er det så afgørende væsentligt at en håndfuld mennesker med direkte indflydelse på 1600 familiers privatøkonomi, spenderer store summer på at forgylde sig selv og deres personlige venner, og der er ingen til at stoppe dem. Om der er tale om 30- eller 300.000 kroner ved kun denne håndfuld.

Nu er nepotisme jo i sig selv ikke strafbart, og jeg tænker heller ikke at kompetencemangel er videre kriminelt, men andre culpøse handlinger og manglende kompetencer er netop en af grundene til, at jeg ikke tror selskabet kan holde priserne i ro meget længere. Den tidligere formands omtalte “sparerunde” er vist bare varm luft og manglende virkelighedsfornemmelse, hvis ikke en direkte løgn. Og spørger man ind til det på generalforsamlingen, kan ingen svare for sig. Jeg har derfor indsendt nogle anmodninger om aktindsigt, og gennem selskabets advokat kommer der afvisninger eller svar på helt andre ting end det jeg spørger til.

Jeg har blandt andet bedt om oplysninger om udbetalinger/aflønning/honorar til hver af selskabets bestyrelsesmedlemmer og ledelsespersonale, månedsfordelt for første halvår af 2023. Et relativt enkelt og præcist ønske, for at kunne af- eller bekræfte rygtet om at det i øvrigt øgede bestyrelseshonorar suppleres med mere eller mindre skjulte honorarer. Men i stedet for at sende mig en håndfuld lønbilag, får jeg i stedet et flere sider langt svar fra en advokat, med blandt andet følgende passus: “Hornbæk Fjernvarme oplyste, at de har estimeret et forventet tidsforbrug for behandlingen af dine anmodninger om aktindsigt på ca. 120 timer”. Og man når også lige at blive personlig i en af brevets sidste sætninger: “Hornbæk Fjernvarme vurderer derfor, at de ikke er forpligtet til fortsat at afsætte ressourcer til behandling af anmodningen om aktindsigt fra dig.” Måske en anden kan spørge og få svar???

Jeg vil lade spørgsmålet om selskabets pligt til at besvare mine anmodninger gå forbi Folketingets Ombudsmand, og da jeg ikke har yderligere muligheder for at klage over denne lukkethed, har jeg i stedet en bøn til Helsingør Kommunes kommunalbestyrelse; Brug jeres ret, til at sætte en kompetent person ind i Hornbæk Fjernvarmes bestyrelse, så vi kan komme denne lukkethed, og ødslen med forbrugernes penge til livs. Helsingør Kommune står som garant for selskabets lån i nærheden af 20 millioner kroner, og lige i øjeblikket suges der løs i pengetanken, uden nogen form for kontrol, men med store konsekvenser for forbrugerne. Hvis man arbejder så langsomt at det kan tage 120 timer at svare på enkelte enkle spørgsmål, og i øvrigt konsekvent afviser alle spørgsmål, så kan andelshaverne ikke bruge den siddende bestyrelse til ret meget.

Som valgt til et embede har man efter min mening et ansvar for at gøre det som er bedst for helheden – ikke kun for en selv. Eller ens personlige venner. Hornbæk Fjernvarme er desværre på vej ud i lige så meget rod som vi har set et andet nordsjællandsk forsyningsselskab kæmpe med, omend i mindre skala. Men for de 1300 andelshavere i Hornbæk er det mindst lige så ødelæggende og forstyrrende. Efter ti år med forsyningssikkerhed på 100%, faldende priser (35%) og stigende tilgang af nye forbrugere, er jeg bange for at vi er på vej retur i den gale retning. Som jeg ser det, skal der andre og mere kompetente kræfter i bestyrelsen.